top of page

Denk je dat je door te filosoferen een beter mens wordt?Trainer Karen Faber:


"Goede vraag. Als ik hem zou beantwoorden, zou ik eerst onderzoeken wat er wordt gevraagd. Wat betekent ‘beter’ in relatie tot 'mens'. Wat is een goed mens en wat dus een 'beter mens'? Het eigene van de mens is misschien wel ons inlevingsvermogen. We kunnen leren om een situatie vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Vragen als ‘wat zullen ze wel niet denken van mij?’ getuigen hiervan, evenals morele gevoelens zoals schaamte en schuld. Dit stuurt ons gedrag bij. Als je onder ‘beter mens’ verstaat dat je als mens meer rekening houdt met elkaar, niet zomaar elkaar veroordeelt, maar eerst eens nagaat of het klopt wat je zegt en je oordeel uitstelt, dan zeg ik: ‘ja, door te filosoferen word je een beter mens’.

Onder ‘filosoferen’ versta ik ‘samen hardop nadenken’: een actief gesprek over o.a. levensvragen en dilemma’s. En dit scherpt je gedachten: je onderzoekt je opvatting en onderbouwing. Dit is niet louter rationeel. Het raakt ook de beleving, het gevoel. Er ontstaat meer dan objectieve kennis. Er ontstaat soms een diep inzicht, wijsheid. Maakt die wijsheid je tot een beter mens? Zou kunnen. Een wijs persoon past kennis toe in het dagelijks leven. Het filosoferen zelf maakt je nog geen beter mens, maar een wijs persoon zal naast goed nadenken vooral ook handelen, iets doen met die opgedane wijsheid.

In een filosofisch gesprek help je elkaar indirect dat betere mens te worden. Misschien is de eerste stap wel bewustwording. Elke filosofische vraag is een uitnodiging tot reflectie op het denken en dus werkt het bewustwording in de hand."

Karen Faber


Comentarios


bottom of page