top of page

Voor docenten

De gedachtegang van kinderen en jongeren  is wonderlijk: hun vrije en creatieve manier van denken is soms moeilijk te volgen voor volwassenen. Hoe kun je structuur aanbrengen in een gesprek met kinderen en jongeren, maar hen toch zelf laten nadenken?

 

In deze Opleiding Kinderfilosofie leer je:

-          van een gesprek een filosofisch gesprek te maken;

-          de socratische houding aan te nemen;

-          zelf een filosofische activiteit te ontwerpen en uit te voeren

 

Waarom filosoferen?

Kinderen leren door samen hardop te denken zorgvuldiger te verwoorden wat zij vinden. Kinderen krijgen de ruimte om uit te spreken wat zij vinden. Door zich te laten horen en door gehoord te worden, groeit hun zelfvertrouwen. Ze leren door zelf na te denken en nemen niet meer zomaar alles voor lief. Ze worden toleranter naar andermans meningen, omdat ze inzien dat ook zij argumenten kunnen hebben en dat niet op elke vraag een pasklaar antwoord is. Ze weten dat je in sommige gevallen niet kunt roepen dat je zelf gewoon gelijk hebt.

 

Door te filosoferen ervaar je niet zelden zelf ook de vreugde van het dieper nadenken, het niet-weten en wellicht ook de verwondering, en daarmee de verdieping en betekenis die dit kan geven in je werk en in je eigen leven.

 

Docenten geven na het volgen van onze opleiding de reactie:

 

  • Ik weet weer waarom ik het onderwijs ben ingegaan.

  • Ik leer mijn leerlingen echt kennen.


bottom of page