top of page

Voor directeuren en bestuurders

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor goed onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen goed leren lezen en rekenen en het halen van een diploma (kwalificatie). De kwaliteit van onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de interactie: hoe gaan we met elkaar om, hoe leven we met elkaar samen?

We willen graag dat kinderen zelfredzaam worden én rekening houden met anderen: we dragen bij aan hun personificatie en hun socialisatie. We leren hen om zich te verhouden tot de wereld om zich heen. En hoe kan dat beter dan dit te oefenen binnen de eigen schoolgemeenschap, een kleine samenleving op zich?

Hoe past filosoferen met kinderen hierin?

Tijdens het filosoferen met kinderen vormen kinderen een onderzoeksgemeenschap. Kinderen leren zich te verplaatsen in het standpunt van een ander. Ze leren de ander te begrijpen.
Dit procesdoel is minstens even belangrijk als het inhoudelijk doel: het verwerven van nieuwe inzichten en kennis. Filosofie gaat niet om vage thema’s. Het gaat om zinvolle vragen - vragen die er voor kinderen toe doen. Vragen die zij zelf stellen en waar niet een eenduidig antwoord op is.

 

Zo leren we kinderen en jongeren kritisch te denken (niet alles zomaar voor waar aan te nemen), logisch te redeneren en creatief te denken. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat kinderen die regelmatig filosoferen een hoger IQ verwerven. Filosoferen is hardop samen nadenken, wat de woordenschat vergroot. En laat dat nou enorm belangrijk zijn voor begrijpend lezen en het scoren op toetsen.

 

Door te filosoferen werk je aan de kerndoelen binnen het domein en Nederlands (NL) en het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW). Niet alleen nuttig voor begrijpend leren luisteren en lezen, maar ook een mooie manier om invulling te geven aan de burgerschapsopdracht.

Filosofie op school is belangrijk, want:

-         het ondersteunt het realiseren van goed onderwijs

-         het draagt bij aan het behalen de kerndoelen 

-         het helpt leerlingen hun perspectief op de wereld te vergroten

 

Hoe kun je zo'n gesprek begeleiden?

Om zo’n filosofisch gesprek met kinderen goed te leren begeleiden en de groep om te vormen tot een  onderzoeksgemeenschap, biedt de Opleiding Kinderfilosofie alle oefeningen en kennis die hiervoor onmisbaar zijn. Wij leiden op tot Kinderfilosofen level 1 én 2. Onze opleiding is geaccrediteerd door het Centrum voor Kinderfilosofie
 

Meryem

“Onze school is heel vooruitstrevend en nieuw; we zoeken vormen om aandacht te geven aan levensbeschouwing en de interreligieuze dialoog. Dat kan d.m.v. filosoferen"

Paul 

“Mijn leerkrachten zijn geweldig, maar soms merk ik dat ze vastzitten in hun methodes en de spannende thema's (bijv. de dood) uit de weg gaan. Ik wil graag dat ze wat meer open-minded worden en af en toe een open gesprek met de leerlingen aangaan.”

Karin

“Wij implementeren filosofie in alle klassen omdat de ouders daarom hebben gevraagd. Het is goed voor o.a. burgerschap, democratie en dialogen om elkaar te leren kennen in onze superdiverse klassen.”
bottom of page